MILJÖ & ENERGI

Allfrakt arbetar ständigt med förbättringar för att öka kundnyttan och minska miljöbelastningen. Med ombyggda lastbilar och väl utformade lastutrymmen, används bilarna optimalt för sin uppgift både ur miljö- och transport synpunkt. Att alltid investera i det bästa marknaden erbjuder i miljösyfte och utbildningar i bränslesnåla körningar är en viktig del i företagets miljöarbete. De flesta ekipagens motorer är klassade som Euro 5 och Euro 6, EUs restriktioner på utsläpp av bla kolmonoxid, väteoxider och partiklar.Copyright © B.Andersson Allfrakt AB 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB